Sådan lever I med skilsmissen

No Gravatar

Sådan lever I med skilsmissen.

I en skilsmisse med børn i forholdet er nogle af hovedaktørerne forældrene, bedsteforældrene og stedforældrene.

Hvordan klarer parterne livet efter skilsmissen, og hvordan skal rollerne udfyldes af de involverede parter.

Mine gode råd er følgende:

Forældrene

Det handler om barents trivsel, og det er derfor vigtig, at I har fokus på barnets behov.

Tal direkte med hinanden, og lad ikke jeres kommunikationen foregå igennem barnet.

Deleordningen imellem jer bør reguleres i takt med barnets alder og efter barnets behov.

Vær anerkendende overfor, at barnet har et liv både hos den ene og hos den anden forældre, og giv barnet opmærksomhed om oplevelser hos den anden og følelser for den anden forældre.

Barnet har på trods af skilsmissen behov for at bevare sin kontakt med familien og andre nærtstående på begges sider af forældrene.

Det er forældrene, som i fællesskab skal tage ansvaret for de praktiske udfordringer, som skilsmissen betyder for barnet.

Man kan ikke tage for givet, at barnet altid har behov for 2 fødselsdage, 2 juleaftener og 2 sommerferier, og forældrenes behov bør ikke gennemtvinges.

Bedsteforældrene

Vis respekt og tal positivt om begge forældre overfor børnene.

Bevar et godt forhold til tidligere svigerbørn.

Vær parat til at lytte til barnet, men tag ikke stilling for eller imod den ene af forældrene.

Når de tidligere svigerbørn får nye kærester, så vær parat til at tage godt imod dem.

Stedforældrene

Giv plads til, at barnet kan få opfyldt sit behov for alene tid med sin biologiske far eller mor.

Vis anerkendelse af, at barnet og din partner har tætte bånd og en fælles fortid.

Omtal altid den anden forælder med respekt.

Giv plads til, at barnet kan have svært ved at vænne sig til forskellige normsæt hos hver af forældrene.

Giv plads til, at den biologiske forælder kan være den primære omsorgsperson og varetage ansvaret for barents opdragelse.

Vær indstillet på, at barnet kan behøve tid til at lære dig at kende og knytte bånd til dig som stedforældre.

Ovenstående gode råd deler jeg med dette link:

Politiken

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.