Kærlighed og skilsmisse

No Gravatar

Når et forhold går i stykker og parterne skal skilles, så er det i reglen sådan, at den ene er mere indstillet på skilsmisse end den anden.

Jeg havde forleden sådan en mediation, hvor den ene gerne vil give forholdet en ekstra chance. Den anden  ønskede bare at komme ud af forholdet nu.

Der er mange følelser på spil, når to mennesker, som har elsket hinanden, går hver sin vej. Det kan være følelser af vrede eller forbitrelse over at være svigtet eller bedraget.  Mindreværd over at være kasseret. Sorg over at miste. Ensomhed efter bruddet. Jalousi i forhold til en ny partner. Usikkerhed ved fremtiden.  håbløshed i forholdet. Udmattelse efter skænderier. Skyldfølelse over at være årsag til bruddet. Skyldfølelse over for hinanden eller børnene. Og mange andre tunge følelser.

Det kan se ud som om kærligheden helt er forsvundet og erstattet af bebrejdelser og had.

I denne mediation var situationen den, at ingen af  parterne havde været i stand til at høste erfaringerne ved egne personlige problemstillinger og vokse i fællesskab. I stedet for selvudvikling blev kritikken rettet imod den anden. Problemerne viste sig som skænderier og andre sammenstød, der til sidst gjorde afstanden for stor.

Der er børn i forholdet, og det lykkedes at skabe en gensidig forståelse. Bebrejdelser og had er et rigtig dårligt fundament for det fællesskab om at være forældre for børnene, som også skal fungere efter skilsmissen.

Vi kom  længere end det. Disse to mennesker elsker selvfølglig hver især deres fælles børn. De har et enslydende ønske om at sikre den bedste opvækst og fremtid for børnene. Ved at gå igennem de tunge følelser og helt ind til kernen af, hvad der virkelig er vigtigt for dem, så blev det klart, at kærligheden ikke er død. De deler fortsat kærligheden til børnene.

Vi kom endda endnu længere end det.

På den anden side af de tunge følelser blev parterne i stand til at se hinanden i et klart lys. Se hinanden som dem, de virkelig er. De kom så at sige ud af følelsernes vold og blev i stand til at anerkende hinanden for de bidrag, de hver især har ydet til forholdet. Og i stand til at anerkende hinanden som ligeværdige partnere i det fællesskab, de fortsat kommer til at dele omkring børnene. Det er medmenneskelig kærlighed.

Og vi kom faktisk endnu et skridt længere.

Den af parterne, som ønskede at give forholdet en ny chance, blev i stand til at møde den anden i forståelse og anderkendelse af, at den anden ikke havde samme behov. Den ene af parterne elsker fortsat den anden, og den største kærlighed, man kan gives, er at sætte den fri, som ønsker friheden.

Først når disse følelsesmæssige blokeringer er fjernet, bliver parter i langt højere grad i stand til at forholde sig til de traditionelle spørgsmål i en skilsmisse. Det handler om bodeling, forældremyndighed, samvær med børnene med videre. Her blev forløbet også i denne mediation uden de store problemer.

Det handler om at flytte opmærksomheden fra magt, rettigheder og frygt til behov, interesser og kærlighed.

, , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.