Glædelig jul og godt nytår

No Gravatar

Glædelig jul og godt nytår

2012 har været en begivenhedrigt år med store forandringer for mange mennesker.

Når man betragter verden i denne tid, så ser den unægteligt ud til at være fyldt med konflikter både i de store sammenhænge og i det mindre. Man får let tanken, at der tegner sig et billede mere konfliktfyldt end nogenside. Men det skal man nu ikke lade sig snyde af.

Det er min oplevelse og erfaring som mediator, at mange mennesker i dag har en langt større bevidsthed om konsekvenserne af kompromisløshed og rettighedskampe, end vi tidligere har fornemmet. Mange mennesker ser og forstår værdien af dialog, forsoning og holdbare løsninger imellem mennesker, som uanset tilsyndeladende mangel på fællesskab alligevel altid har et omfang af sammenfaldende interesser.

Samtidig er der en øget bevidsthed om, at alle mennesker før eller siden rammes af en konflikt – det er nærmest en naturlov. Derfor behøver man heller ikke fornægte eller udvise blufærdighed. Det er vanskeligt at håndtere konflikter, og mange mennesker oplever det som en naturlighed at inddrage professionel hjælp, når de ikke selv er i stand til at håndtere konflikterne.

Mediation er et fantastisk effektivt “redskab” til håndtering af konflikter – nu og i årene, som kommer.

Jeg ønsker alle besøgende på min hjemmeside en glædelig jul og et godt nytår.

Velkommen tilbage i det nye år 2013.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.