Fravalg af familien – er det frihed eller rod i familien?

No Gravatar

Ingen kan i vore dage tvinges til at være sammen med sin familie, og vi har i et moderne demokratisk samfund som en selvfølgelighed retten til at vælge, hvem vi vil omgås. Her gælder der som sådan igen særlige regler for voksne mennesker, som ellers er forbundne af familiemæssige relationer.

Spørgsmålet er, om det at fravælge sin familie faktisk er en frihedsret, eller om en sådan handling reelt er en nødløsning som udspringer af rod i familien. Med andre ord: Gør vi os følelsesmæssigt frie, når vi lægger familien bag os, eller undgår vi bare hinanden, for at beskytte os selv og slippe for flere smertefulde sammenstød, som vi ikke tidligere har kunnet håndtere?

Som mediator og advokat er det min erfaring igennem et stort antal konfliktmæglinger over de seneste 10 år, at ingen eller i hvert tilfælde uendeligt få familiemedlemmer lever adskilte fra hinanden på baggrund af en gensidig forståelse og afklaring om, at vejene skal skilles til bedste for alle.

I reglen er adskillelsen forbundet med smertelige erindringer om bruddet og afsavn over det manglende fællesskab og den mistede samhørighed. Der er ofte en fremherskende følelse af at være såret eller trådt på, og stolthed holder den enkelte tilbage i forhold til at søge kontakten genoptaget – på trods af, at adskillelsen giver en oplevelse af at savne hinanden og en følelse af ensomhed.

I en artikel på Berlingske.dk, om friheden til at vælge familien fra, tages der udgangspunkt i den anden udsendelse i programrækken “Rod i familien” på DR1, hvor det ikke lykkedes at genforene mor og datter, som fortsat ikke har kontakt med hinanden.

Jeg er tilknyttet programrækken “Rod i familien” som mediator og har udført mediationer for de involverede familier efter optagelse af udsendelserne.

Situationen her er bestemt ikke et udtryk for frihed for denne mor, som brændende ønsker at genoptage forbindelsen med sin datter. Og selvom det er datteren, som ikke har ønsket at deltage i den tilbudte familiemiddag eller en efterfølgende mediation/konfliktmægling, så er der bestemt heller intet som tyder på, at datteren er fri og afklaret omkring sit forhold til moderen. Hvis det var tilfældet, så havde hun netop haft god grund til at mødes med moderen for at gøre forholdet op og skilles – om ikke efter et samstemmende ønske så dog i gensidig forståelse.

Sålænge forholdet ikke er afklaret for de involverede familiemedlemmer, lider alle under situationen, som bliver ved med at koste energi og fastlåse de berørte. Konsekvensen er, at det er yderst svært at gå videre i livet og udleve sit fulde potentiale. Det er ikke frihed for nogen, og derfor bør man ikke lade situationen forblive uafklaret.

Ingen har taget et reelt valg om frihed fra familien ved at krybe i “flyverskjul”. Valget er først taget og ført ud i livet, når dialogen er genoptaget og de stridende familiemedlemmer har haft lejlighed til at give udtryk for det, som de virkelig har på hjerte og gensidigt lyttet respektfuldt og anerkendende til hinanden og hinadens forskellige behov.

Læs artiklen: Konfliktmægling – hvordan får jeg min modpart med?

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.