Forsoning – hvem skal tage det første skridt?

No Gravatar

“Danskerne vil have hævn” skriver Søndagsavisen. “Sådan gør du gengæld.”

Du kan læse artiklen her:     Søndagsavisen

Der er nok ikke mange mennesker, som kan sige sig fuldstændig fri for hævnfølelse. Vi oplever ind imellem at blive udsat for en uretfærdighed eller endog et overgreb, som gør det vanskeligt ikke at tænke på gengældelse.

Problemet er blot, at hvis vi faktisk foretager en hævnakt, så giver vi samtidig modparten en oplevelse af at blive uretfærdigt behandlet eller krænket. Gengældelse fra den ene part fører til ny hævnfølelse hos den anden part, og vi havner hurtigt i en ond cirkel, hvor kræfterne bliver brugt på at tænke angreb og forsvar, og alle lider skade.

Allerede her tror jeg, at de fleste kan se værdien af at gå imod strømmen og søge forsoning. Der er ikke noget at tabe, men til gengæld rigtig meget at vinde.

Det handler ikke om at overgive sig til modparten, men derimod om at overvinde sig selv og se virkeligheden, som den er. Når du rækker hånden frem til forsoning, så rækker du samtidig ud efter det, som du virkelig ønsker at bruge dit liv på. Du får muligheden for at frigøre kræfter, som hidtil er brugt i kampen om gengældelse.

Forsoning er at skabe gensidig forståelse igennem ligeværdig dialog. Det fører til løsninger, som tilfredsstiller ikke hævnfølelsen, men derimod begge parters sande interesser.

Derfor skal du ikke vente på at din modpart tager skridt til forsoning. Du tjener dig selv bedst ved at tage initiativet, så snart du bliver opmærksom på din egen hævnfølelse.

Mediation er det ideelle forum til genoprettelse af dialogen og opnåelse af holdbare løsninger imellem mennesker.

Læs mere om mediation her: Mediation4

, , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.