Forældreansvarsloven – hvad kan den bruges til?

No Gravatar

AdvokatlogoForældreansvarsloven, som trådte i kraft i 2007 og blev ændret i 2012, har den fælles forældremyndighed som absolut hovedregel.

Loven har skabt megen debat, og der er mange forskellige synspunkter om, hvorvidt loven bedst muligt fremmer en god opvækst og trivsel for skilsmissebørn.

Alt andet lige må det være vanskeligt at være uenig med lovgiver i denne prioritering. Børn har i almindelighed brug for, at begge forældre er nærværende og tager ansvar for børnenes opvækst, uanset forældrene er skilt og ikke længere lever sammen.

Problemet er blot, at et lovbestemt og pålagt fællesskab ikke nødvendigvis sikrer et godt samarbejde imellem forældrene – heller ikke med de regler, som loven indeholder til brug for regulering af forholdet.

Det vil altid være til bedst mulig opfyldelse af alle parters interesser, at uenighed løses i mindelighed. Hvis uenighed skal løses af regler, så bliver det uundgåeligt en konflikt om, hvem der er bedst til at fortolke og gennemtvinge egne rettigheder.

Ganske vist kan Statsforvaltningen tilbyde konfliktmægling, men det synes ikke i praksis at være tilstrækkeligt for at undgå sager, som ofte trækker i langdrag til skade ikke mindst for de børn, som er i klemme.

Vejen frem er obligatorisk mediation/konfliktmægling i tilfælde af uenighed imellem forældrene om fælles børn. Forældre er utvivlsomt de bedste til at finde løsningerne på konflikter i deres indbyrdes forhold. Ganske vist kan forældrene opleve, at det er vanskeligt eller umuligt at tale sammen, men det er der råd for. Med en mediators/konfliktmæglers hjælp kan dialogen genoprettes og parterne bringes i stand til sammen at fremdrage de fælles løsninger, som de allerede indeholder.

Foto: Bjarne Stæhr

Hvis man endelig skulle lovregulere fornuftigt omkring myndighed, så burde der udover en hovedregel og fælles forældremyndighed være et krav om en obligatorisk mediation forinden sagen kan indbringes for Statsforvaltningen eller domstolene. Først i de tilfælde, hvor mægling ikke viser sig mulig, bør andre regler tage over.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.