Du kommer ikke videre uden tilgivelse!

No Gravatar

Individuel vejledningTilgivelse er et vanskeligt begreb for mange mennesker. Det udfordrer os til gøre noget, som vi måske ikke helt har lyst til. Og det kan let komme til at føles som om, at vi skal give modparten noget, han eller hun slet ikke har gjort sig fortjent til.

Det afgørende spørgsmål er imidlertid: “Hvorfor skal vi overhovedet gøre det – hvorfor skal vi tilgive?”

Igennem livet kommer vi nærmest uundgåeligt ud for hændelser, som efterlader os med en følelse af, at livet bare ikke er retfærdigt eller at situationen ikke er rimelig. Følelsen kan måske med tiden fjerne sig fra den daglige bevidsthed. Vi siger, at tiden læger alle sår. Men det er bare ikke tilfældet.

Selvom følelsen ikke forekommer nærværende, så sidder den alligevel fast i vores underbevidsthed og kan dukke op til overfladen, når som helst der måtte opstå en ny situation eller fremkomme nye indtryk, som erindrer os og bringer os i fornyet kontakt med følelsen.

Det er smertefuldt og også uhensigtsmæssigt at være styret af følelser hidrørende fra oplevelser, som for længst burde være passeret, og som vi allerede kunne have draget nyttig erfaringen af. Styret af gamle følelser gentager vi i realiteten vor egen historie, uden at tage imod den læring, som livet tilbyder os.

At tilgive er at se verden og det passerede, som virkeligheden var, og forstå, at de involverede personen, selvom vi ikke altid billiger deres handlinger eller har ønsket at blive bragt i situationen, alligevel har gjort det bedste de kunne med de for hånden værende evner og under de givne omstændigheder.

Bebrejdelser og forbitrelse fører i virkeligheden ikke til andet end had og selvmedlidenhed, som tærer på kun den, der ikke har tilgivet.

Spørg ikke om, hvorfor denne uretfærdighed lige netop skulle ramme dig. Spørg i stedet om, hvad du kan lære af den. Det budskab, som ligger i situationen kan netop føre dig til positive forandringer og bringe dig i bedre kontakt med meningen med dit liv. Hvad er rigtigt for dig, og hvordan kan du nå dine mål?

At tilgive er ikke en foræring til den, som har handlet uretfærdigt, eller en anerkendelse af urimelige situationer. Det er en frigørelse, hvor ethvert menneske må påtage sig sit eget ansvar og se livet, som en udviklingsproces med muligheder for at høste værdifuld livserfaring. At livet skulle være en kamp imod ondsindede modstandere, som blot står parat til at angribe og skade os, er en illusion, som kun eksisterer, så længe vi selv tror på den.

Tilgivelse er at tømme rygsækken for tunge følelser og gå videre i livet beriget af værdifuld indsigt og lettet for en tung byrde. Uden tilgivelse hænger du fast i fortiden og fratager dig selv muligheden for at udleve dit fulde livs potentiale.

Du skal med andre ord ikke tilgive andre alene for at lette deres dårlige samvittighed, men snarere for at frigøre energi bundet i tunge følelser og gå videre med dit liv med fuld styrke.

Ingen behøver imidlertid at gå vejen alene. Læs her om individuel vejledning.

Læs også forfatteren og mystikeren Lars Muhls artikel om tilgivelse her: LarsMuhl.com

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.