Brud i familien – genforening og forsoning er mulig!

No Gravatar

Brud i familien – genforening og forsoning er mulig!

En meningsundersøgelse om brud i familien viser ifølge en artikel i Søndagsavisen følgende. Mere end hver fjerde dansker ikke har kontakt med ét eller flere medlemmer af den nærmeste familie.

Familien er vort helt nære netværk og grundliggende med til at definere, hvem vi er. Derfor fører en sådan splittelse ofte til utryghed og savn.

Ikke sjældent lever adskilte familiemedlemmer i årevis – ja, endog resten af livet – med et ønske om genforening og forsoning. Det kan nemlig være svært at finde kræfterne og redskaberne til at genoprette kontakten. Frygten for at blive afvist er en faktor, som holder mange tilbage.

Igennem mit virke som mediator for de medvirkende familier i programrækken “Rod i familien” på DR1 og mange andre familier er det min erfaring, at man ikke behøver affinde sig med en sådan ulykkelig situation.

Selvom familieforhold er et vanskeligt konfliktområde, har mediation vist sig som et særdeles velegnet redskab til at genoprette dialogen i brudte familier. Mediationsprocessen fører i reglen til holdbare løsninger.

Læs mere om meditation i familiekonflikter her: Brud i familien

Læs artiklen artiklen i Søndagsavisen her: Brud i familien

, , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private, offentlige som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.