Børnene som våben – et unødvendigt helvede

No Gravatar

Børnene som våben – et unødvendigt helvede.

Det er nok de færreste, som kan forestille sig en skilsmisse, som fører til, at den ene forældre helt mister kontakten til de fælles børn. Ikke desto mindre sker det i omkring 800 tilfælde om året.

Hvordan i alverden kan en sådan afmagt forekomme i et moderne samfund? Hvordan kan vi undgå at bruge børnene som våben?

Alle børn har behov for en kærlig ramme omkring deres opvækst og lige adgang til begge forældre. Og det er forældrene, som har ansvaret og muligheden for at sikre børnenes tryghed og trivsel i opvæksten.

Moderne og bevidste mennesker må indse, at en kamp om retten til børnene er styret af forældrenes negative følelser for hinanden. Problemet kan ikke med forventning om et godt resultat overlades til myndighederne at løse.

Det handler slet ikke om at vinde børnene. Derimod handler det om at leve op til sit forældreansvar og give børnene den rette omsorg. Det er et fælles ansvar og en opgave, som skal løses i fællesskab.

En skilsmisse udløser stærke følelser, som let kan ødelægge dialogen og få situationen til at køre af sporet. For at undgå dette har de fleste forældre brug for objektiv hjælp, som kan sikre en proces, hvor parterne opretholder dialogen og sammen finder de fornuftige løsninger.

Ved at vælge en mediation som forum til at håndtere dialogen, bevarer forældrene sagen i egne hænder og kan sammen finde de løsninger som dækker behovet for både børn og forældre.

Læs mere om børn i skilsmisse her:     Børn i skilsmisse

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.