Bedre konfliktløsning med mediation

No Gravatar
Bedre Konfliktløsning

Indlæg i Jyllands Posten

I et indlæg i Jyllands-Posten den 2. marts 2013 viser direktør i Danske Advokater Paul Mollerup, formand for Danske Mediator-advokater Benjamin Lundström og direktør i Dreyers Fond Bo Rygaard vejen til bedre konfliktløsning med mediation.

Budskabet er, at retssager og voldgiftssager kan være både dyre og opslidende. Og den gode nyhed er så, at det slet ikke behøver at være sådan. Der findes nemlig i form af mediation et helt oplagt og meget bedre alternativ. Mediation er en konstruktiv måde, hvorpå konflikter kan løses, og det sker ved hjælp af en neutral og upartisk konfliktmægler – en mediator – som bygger broen mellem de to eller flere stridende parter.

Det er ikke mediatorens rolle at tage stilling til, hvad der er rigtigt eller forkert, eller på anden måde at dømme i sagen. Mediatoren sørger for, at parterne får lejlighed til at udtrykke egne og lytte til hinandens synspunkter. Processen er frivillig, og mediatoren hjælper parterne til i fællesskab at finde løsninger, som tilgodeser parternes behov og interesser.

I sammenligning med retssager og voldgiftssager er mediation en både hurtig, billig og effektiv måde at løse konflikter. I mediation er der ingen tabere, og erfaringerne ved anvendelse af mediation viser, at en meget stor andel af sagerne faktisk fører til løsninger imellem parterne.

Kendskabet til mediation er stadig begrænset i Danmark, mens det i andre lande som eksempelvis USA og England er langt mere udbredt og indgår som en naturlig valgmulighed ved løsning af konflikter.

Danske advokater og Dreyers Fond støtter nu, at Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater går sammen om at udbrede kendskabet til mediation som konfliktløsnings mulighed i Danmark.

, , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.