Bach Blomsterremedier – hvor langt kan man komme uden lykkepiller?

No Gravatar

Vi foranlediges af lægevidenskaben til at tage lykkepiller, når vi ikke kan håndtere grundliggende menneskelige følelser – det kan være angst, ensomhed, tungsind, selvhad og mange andre følelser.

I medierne har der på det seneste været en hel del debat om bivirkninger ved behandling med lykkepiller. Det kan være bivirkninger, som er mere eller mindre forventlige ved medicinsk behandling, men der er også tale om meget alvorlige og helt uacceptable bivirkninger, som eksempelvis selvmord og voldelige handlinger imod andre mennesker.

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardHovedårsagen til den moderne lægevidenskabs mangler er efter min opfattelse, at den behandler symptomer og ikke årsager. Sand healing er imidlertid at angribe den egentlige årsag til lidelsen.

Det handler med andre ord ikke om at bedøve mennesker, så de ikke kan mærke de tunge følelser, men i langt højre grad om at overvinde sindets ubalancer, så vi bliver i stand til at håndtere følelserne igennem udvikling af den modsat svarende og positive kvalitet.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, om lykkepiller fuldstændig kan undværes for alle, men det er min erfaring som bachterapeut, at Bach Blomsterremedier er et komplet, enkelt og naturligt helbredelses- og udviklingssystem, som

  • tilfører personen kvaliteter, der fremmer positive følelser og ændrer tanker og adfærd
  • afhjælper den indre konflikt imellem sind og sjæl og fremmer balance i kroppen
  • er uden bevirkninger
  • er uden vanedannelse
  • er uden forbehold om eventuel anden medicinBach Blomsterremedier

Læs mere om den naturlige løsning af de indre konflikter med Bach Blomsterremedier her:

, , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.