Bach Blomsterremedier er mere virkningsfulde end nogensinde

No Gravatar

Lars MuhlForfatteren og mystikeren Lars Muhl er blandt andet kendt for sin Gralstrilogi, som beskriver et flerårigt udviklingsforløb med Seeren fra Andalusien, Calle Montségur, som spirituel vejleder.

Seeren arbejdede selv med blandt andet homøopati og var uddannet heilpraktiker i Tyskland.

Lars muhl fortæller i sin artiklen på LarsMuhl.com, at Seeren har gjort ham opmærksom på Bach Blomsterremedier som værende måske mere virkningsfulde nu end nogensinde før.

På baggrund af mit praktiske virke som bachterapeut kan jeg kun give Seeren fuldstændig medhold. Bach Blomsterremedier er særdeles virkningsfulde. Forudsætningen er den enkle, at terapeuten stiller den rigtige diagnose og ordinerer de rette remedier. Det handler om præcision, som også var Seerens krav til sit eget virke.

Bach Blomster RemedierDr. Edward Bach, som udviklede de 38 Bach Blomsterremedier var af den opfattelse, at der slet ikke findes sygdomme, men alene syge mennesker. Jeg deler opfattelsen. Derfor handler bachterapien heller ikke om at behandle sygdomme, men derimod om at behandle mennesker.

Mennesker er guddommelige væsener og bliver syge, fordi der er en konflikt imellem sjæl og sind. Det er den indre konflikt – den lodrette konflikt.  De ydre konflikter – vandrette konflikter – udspiller sig imellem mennesker, og ofte, eller måske altid, udspringer disse ydre konflikter af netop indre konflikter i de involverede parter. Det er derfor bachterapien er et fantastisk supplement til mediation af ydre konflikter.

Dr. Bach hylder enhedsprincippet – altså at vi alle er ét – Gud og mennesker uden reel adskillelse. At dømme andre er i strid med enhedsprincippet – vi dømmer i virkeligheden os selv – og denne form for adskillelse fører i lighed med adskillelsen imellem sjæl og sind til, at vi bliver syge.

Når vi som mennesker i vore tanker og handlinger bevæger eller udvikler os i en retning, som ikke er i overensstemmelse med vor sjæls vilje – ikke opfylder det formål, med hvilket vi er inkarnerede i dette liv – eller forsynder os imod enhedsprincippet, så bliver vi syge.

Uoverensstemmelserne viser sig i første omgang i form af negative følelser, som vi ikke kan håndtere. Netop det, at vi har bevæget os væk fra sjælen, betyder, at vi ikke længere er i god kontakt med det åndelige væsen, som vi virkelig er, og ikke uden videre kan trække på de sjælskvaliteter, som er positive aspekter modsat rettede og opvejende de negative følelser. Tilsvarende er det at dømme og skabe adskillelse imellem mennesker lig med at fjerne sig fra det guddommelige ophav.

Ved at håndtere følelserne i overensstemmelse med sjælens vilje og dermed korrigere tanker og handlinger kan vi undgå at blive syge og ulykkelige – eller genoprette sundhed og lykke.

Vi inkarnerer med en fri vilje, og hverken andre mennesker eller det guddommelige kan tvinge os til at undlade tanker og handlinger, som strider imod vor sjæls vilje.

Selvom det ikke altid fremstår klart i dagsbevidstheden, så er det i realiteten det enkelte menneskes eget frie valg at være i lidelse – altså at gøre det vanskeligt for sig selv at håndtere følelserne eller i værste fald blive syg. Vi har friheden og dermed også ansvaret for vore tanker og handlinger.

Bachterapien er den hjælp, som medvirker til at mobilisere de sjælskvaliteter, som kan oprette de negative følelser og ændre tanker og adfærd. Men det er fuldstændig det enkelte menneskes egen beslutning og frie vilje at tage imod hjælpen.

Dermed ligger det i hænderne på den enkelte at befri sig fra egne lidelser.

At være syg eller bare i følelsernes vold er i dr. Bachs forståelse hverken positivt eller negativt. Det menneskelige inkarnationsforløb handler om udvikling igennem erfaring. Det at være i lidelse er således et middel til netop erfaring. Derfor må vi ikke forcere bachterapien eller gå frem i processen uden det enkelte menneskes udtrykte ønske og herved risikere at snyde personen for den erfaring, som ligger i inkarnationen.

Som bachterapeut er det min opgave at hjælpe klienterne med at ”vende hjem til sig selv” – det vil sige igennem behandling af følelserne at opnå en bedre sjælskontakt.

Terapien skal altid foregå i klientens tempo og i overensstemmelse med klientens behov. Jeg blander aldrig mine egne følelser med klientens, og jeg fremmer aldrig mine egne behov for at være hjælpsom – det handler nemlig ikke om at fikse klienten.

Jeg sikrer mig, at klienten forstår bachterapien og blomsterremediernes funktions, således at klienten kan gå hjem for ikke bare at indtage remedierne men samtidig arbejde med helheden – følelser, tanker og handlinger.

Registeret Bachterapeut BFRP Jørn NedergaardSom bachterapeut er jeg ikke bare en behandler, men også en vejleder, som hjælper klienten med at kunne tage ansvar for sin egen udvikling. Jeg oplyser klienten, så klienten om muligt selv kan lære at anvende Bach Blomsterremedierne uden min hjælp.

Bach Blomsterremedier har igennem mere en end 80 år vist sit værd som en naturlig helbredelsesmetode, der ikke har bivirkninger.

, , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.

One Response to “Bach Blomsterremedier er mere virkningsfulde end nogensinde”