Arvingernes retssag er ødelæggende for alle

No Gravatar

Arvingernes retssag er ødelæggende for alle.

Retssagen i TV serien “Arvingerne” på DR1 blev en beskidt affære. Der var ødelæggende konsekvenser for parterne og de fleste familiemedlemmer i kredsen omkring de stridende.

Nu skal man jo ikke tro, at det bare er fiktion på TV. Det er faktisk et troværdigt og virkelighedsnært billede af, hvordan situationen kan udvikle sig, når familier ikke kan blive enige om arven.

Følelserne får her det værste frem i arvingerne. De ser kortsigtet og materialistisk på problemstillingen. Der er ikke længere en sikker bevidsthed om de bærende menneskelige værdier, som nu går tabt i kampen om de økonomiske værdier. Når det kommer til stykket er værdierne sjældent af største betydning. Men principperne bliver på en følelseskoldt måde styrende for mennesker med udsigt til formueforøgelse. Og fornuften såvel som den medmenneskelig forståelse træder i baggrunden. Det bliver svært at kende hinanden og dialogen bliver hård eller helt afbrudt.

Se afsnittet med retssagen her:   Arvingerne

Og alligevel behøver det ikke være så svært. Arvingerne har bare brug for professionel hjælp, længe inden det kommer så vidt. Længe inden fællesskabet ændrer sig til et hadefuldt modsætningsforhold. Her tænker jeg ikke på advokater, som hjælper med at vurdere den enkeltes rettigheder og opstille krav. Det kommer desværre  til at sætter fronternes skarpt op imod hinanden.

Nej. Det afgørende er er tværtimod at opretholde en god dialog, som giver plads til at kunne udtrykke forskellige og konkurrerende synspunkter og samtidig forvente at blive lyttet til. Altså god tone og gensidig respekt.

Igennem en professionelt ledet dialog kan fælles løsninger findes selv under stærke modsætningsforhold.

Det bedste forum for denne løsningsorienterede dialog er en mediation, som ledes af en mediator / konfliktmægler, der netop sikrer, at følelserne bearbejdes og ikke tager magten fra parterne. Erfaringerne viser, at der er grund til at være optimistisk med hensyn til en mindelig løsning imellem de stridende parter, selv når fronterne allerede er sat skarpt op overfor hinanden.

Læs mere om mediation her:   Arvingerne

, , , , , , , , , , , , , ,

About Jørn Nedergaard

Som advokat har jeg specialiseret mig i mediation, også kaldet konfliktmægling. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Endvidere er jeg registreret bachterapeut BFRP. Jeg møder alle med anerkendelse og dømmer ikke. Derfor er det heller ikke mit ønske at ville ændre den sandhed, som måtte gælde for det enkelte menneske. Men ofte kan en mindre ændring i tanke, sprog eller adfærd give et stort positivt udbytte. Jeg er specialist i metoder, som skaber positive forandringer i samarbejde og konflikter. Det er min erfaring, at langt mere end 80% af alle konflikter kan løses på kort tid med professionel rådgivning. I mit virke hjælper jeg mennesker med at håndtere konflikter og finde deres egne løsninger. Jeg arbejder med konfliktmægling, vejledning og udvikling i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge.
Comments are closed.